Välkommen till Advokatbyrån Kaiding

Peter OlofssonKontorschef Luleå

Advokatbyrån Kaiding är Norrlands största advokatbyrå med ett 60-tal medarbetare på sex orter i Västerbotten och Norrbotten. För oss är ingen för liten eller för stor. Vi arbetar med såväl småföretag som koncerner med världen som marknad. Många av våra uppdragsgivare är privatpersoner.

Som advokatbyrå och enskilda advokater står vi på din sida, alltid och undantagslöst. Vårt oberoende är grunden för en förtroendefull relation. Allt som sägs omfattas av tystnadsplikt. Vår storlek ger fördelar: bredd i kompetensen, specialistkompetens på de flesta rättsområden och kapacitet att snabbt gripa in i handlingen.

Lär känna oss innan det oväntade, kanske oönskade händer. Tillsammans kan vi undvika problem och ta vara på möjligheter.

Kaidings kontor kontor och medarbetare
Kaidings kontor
Sök medarbetare
Jurister Administrativ personal