Allmänna villkor

Av Advokatbyrån Kaidings allmänna villkor framgår hur vi
arbetar och vad klienterna kan förvänta sig av våra tjänster.

Nedanstående allmänna villkor gäller för uppdrag som Advokatbyrån Kaiding påbörjade den 22 februari 2017 eller senare.

Ladda ned de allmänna villkoren här:

Allmänna villkor för konsumentPDF
Allmänna villkor för näringsidkarePDF                    

General terms and conditions for private personsPDF
General terms and conditions for commercial clientsPDF                   


Kaidings kontor kontor och medarbetare
Kaidings kontor
Sök medarbetare
Jurister Administrativ personal