Nyheter

Allmänna villkor

Av Advokatbyrån Kaidings allmänna villkor framgår hur vi
arbetar och vad klienterna kan förvänta sig av våra tjänster.

Nedanstående allmänna villkor gäller för uppdrag som Advokatbyrån Kaiding påbörjade den 22 februari 2017 eller senare.

Ladda ned de allmänna villkoren här:

Allmänna villkor för konsumentPDF                                                    Allmänna villkor för näringsidkarePDF

General terms and conditions for private personsPDF                             General terms and conditions for commercial clientsPDF

Kaidings kontor
Kaidings kontor
Sök medarbetare
Jurister Administrativ personal