Nyheter

 • Anbud

  Konkursanbud Storstugan Lövånger  För konkursbos räkning infordras anbud på Storstugan Lövånger.Konkursförvaltningen efterfrågar konkreta anbud på Fastigheten och/eller och maskiner/inventarier för övertagande inom en snar framtid. Anbudet kan med fördel, förutom tänkt köpeskilling, innefatta en kort beskrivning av den planerade verksamheten samt tidpunkten för tänkt tillträde. Anbud avseende enskilda maskiner/inventarier undanbedes. Konkursboet har fri prövningsrätt dvs. rätt att själv bestämma vilket anbud som sammantaget skall anses mest fördelaktigt för konkursboet. Vidare har konkurs­boet rätt till mellankommande försäljning under anbudsförfarandet, vilket innebär att överlåtelse av hela eller delar av Konkursbolagets tillgångar kan komma att ske innan anbudstidens utgång.Fastigheten säljs i befintligt skick och konkursboet kommer att friskriva sig från allt ansvar för eventuella fel och brister i Fastigheten och i detta anbudsunderlag, uppgifterna är i huvudsak inhämtade ur register. Någon besiktning har inte genomförts. Det ankommer därför på köparen att noga undersöka byggnaden och rådande fastighetsförhållanden. Energideklaration har inte upprättats. Fri prövningsrätt och rätt till mellanförsäljning förbehålles.Tillträde till Fastigheten ska ske så snart som möjligtVisning av egendomen sker efter överenskommelse med advokat Simon Engman, simon.engman@kaiding.se eller tel. 072-050 48 70. Förfrågningar angående egendomen och anbudsförfarandet kan ställas densamma.Anbud märkta ”Storstugan Lövånger” ska vara Advokatbyrån Kaiding KB, Box 385, 931 24 Skellefteå, alternativt simon.engman@kaiding.se tillhanda senast fredag den 30 november 2018  Bilaga: Anbudsunderlag innehållandePDFAllmänt och anbudsförutsättningarFörteckning maskiner och inventarierFastighetsregisterutdrag och fastighetsinformationEkonomisk information  
 • Konkursutförsäljning

  Konkursutförsäljning fastigheten Övertorneå Matarengi 55:22  För konkursbos räkning infordras anbud på fastigheten Övertorneå Matarengi 55:22Fastigheten adress är Matarengivägen 68 i Övertorneå. Ytterligare information angående anbud och egendom erhålles i anbudsunderlagetPDF.
  Fri prövningsrätt och rätt att avbryta anbudsförfarandet i förtid förbehålles.Anbud tillställs Jerker Gramner via brev eller e-mail jerker.gramner@kaiding.se senast den 23 november 2018. Visning sker den 16 november 2018 kl. 13.00-14.00. Ytterligare upplysningar lämnas av Jerker Gramner på telefon 070-514 80 80 / 010-19 90 850 alternativt jerker.gramner@kaiding.se.Bilaga
  1. Utdrag från fastighetsregistretPDF
  2. Översiktskarta fastighetenPDF
  3. Byggnadsbeskrivning sidor inkl. bilagorPDF
  4. BilderPDF
 • Offentlig auktion

  Arjeplog Kurrokvejk 3:2  Advokat Mattias Jaldeby har genom beslut vid Luleå tingsrätt utsetts att som god man försälja fastigheten Arjeplog Kurrokvejk 3:2 genom offentlig auktion.Den fastighet som utbjudes på auktion är en jordbruksfastighet bestående av bostadshus och ladugårdsbyggnad, vackert belägen vid sjön Uddjaure 8 km fr Arjeplog. Cirka 245 ha, varav 83 ha är vatten och 79 ha är produktiv skogsmark. Se bilagor nedan.För kompletterande information kontakta advokat Mattias Jaldeby,
  Box 114, 941 23  PITEÅ. E-post mattias.jaldeby@kaiding.se eller
  010-199 07 50.
  Tid och plats för visning:
  Torsdag den 18/10 2018 kl 12.00, vid boningshuset. För vägbeskrivning se bilaga 1 nedan.
  Tid och plats för auktion:
  Tisdag den 30/10 2018 kl 11.00 på Hamnplan 5 C i Piteå.
  Anmälan till visning och auktion görs till mattias.jaldeby@kaiding.seInformation och auktions PMPDF
  Bil 1. Värdeutlåtande inkl beskrivning, värdering, skogsbruksplan, kartorPDF
  Bil 2. Utökad fastighetsinformationPDF
  Bil 3. KöpekontraktPDF
  Bil 4. Infomation och blankett avseende förvärvstillståndPDF
      
 • Övrigt

  Fyra nya delägare på Advokatbyrån Kaiding  Advokatbyrån Kaiding har glädjen att meddela att Sara Axelsson, Frida Larsson, Robert Svedjetorp och Emma Svensson blir delägare i advokatbyrån från och med den 1 juli 2018.

  Advokatbyrån Kaiding är Norrlands största advokatbyrå med 65 medarbetare på orterna Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Östersund.

  Sara Axelsson har arbetat på byråns Luleåkontor sedan 2010 och arbetar huvudsakligen med affärsjuridiska ärenden.

  Frida Larsson har arbetat på byråns Kalixkontor sedan 2011 och arbetar huvudsakligen med humanjuridiska ärenden och tvistelösning.

  Robert Svedjetorp har arbetat på byråns Umeåkontor sedan 2013 och arbetar huvudsakligen med affärsjuridiska ärenden och tvistelösning.

  Emma Svensson har nyligen rekryterats från en annan advokatbyrå för att vara kontorschef för det kontor som Advokatbyrån Kaiding öppnar i Östersund den 1 september 2018. Emma Svensson arbetar huvudsakligen med konkurser och affärsjuridiska ärenden.

  "Vi är oerhört glada över att få in nya delägare som alla har bidragit och kommer att bidra till att vi kan leverera högkvalitativ rådgivning till våra klienter och därmed behålla vår position som Norrlands största advokatbyrå. Genom etableringen av ett Östersundskontor stärker vi den lokala närvaron i en expansiv region.", säger Hans Andersson, verkställande direktör på Advokatbyrån Kaiding.
  Pressbildöppnas i nytt fönster 
 • Övrigt

  Advokatbyrån Kaiding växer med nytt kontor  Advokatbyrån Kaiding växer ytterligare och öppnar ett kontor i Östersund. Ambitionen är att bibehålla positionen som norra Sveriges största advokatbyrå och samtidigt stärka den lokala närvaron i en expansiv region.Advokatbyrån Kaiding har sedan tidigare lokala kontor i sex städer i Norr- och Västerbotten. Enligt Hans Andersson, advokat och VD, är etableringen i Jämtlands residensstad Östersund främst en följd av en ökad efterfrågan på affärsjuridisk rådgivning i en expansiv region.Vi verkar i en allt mer komplex och rörlig affärsvärld med förvärv, expansioner, investeringar och etableringar. Det medför att det krävs förebyggande rådgivning för att undvika missförstånd, tvister och oönskade affärsrisker.Hans Andersson ser också en ökad medvetenhet hos företag. De vill ha råd som hjälper dem med den balansgång som expansion och förändring innebär.Juridiska tvister och affärsmässiga risker uppstår ofta när överenskommelser varit otydliga och parternas förväntningar skiljer sig åt. Vi har sett det många gånger och vet att det kan undvikas genom rådgivning i ett tidigt skede, säger Hans Andersson.Målsättningen är att redan från start bemanna kontoret i Östersund med tre advokater/jurister. Med Advokatbyrån Kaidings etablering i Östersund finns advokatbyrån representerad på sju orter, från Haparanda i norr
  till Östersund i söder.

 • Övrigt
  Advokatbyrån Kaiding biträder Infrea AB i samband med noteri...

  Advokatbyrån Kaiding har biträtt Infrea AB i samband med
  upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Första
  handelsdag var den 20 april 2018.
  Infrea är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential. Bolaget är för närvarande verksamt inom tre huvudsakliga affärsområden; brandsäkerhet, mark och anläggning samt infrastruktur.
Kaidings kontor kontor och medarbetare
Kaidings kontor
Sök medarbetare
Jurister Administrativ personal