Försäljning

Fastigheten Arjeplog Racksund 4:3

Fastigheten Arjeplog Racksund 4:3 utbjudes till försäljning genom offentlig auktion av advokaten Peter Olofsson som förordnats till god man av Luleå tingsrätt.

Auktion: Fredagen den 1 december 2017 kl.14.00

Plats: Advokatbyrån Kaiding, Köpmangatan 40 A, Luleå

Skogsfastighet med vinterbonad stuga intill Uddjaur, Arjeplog.

För ytterligare information se bifogade auktionspromemoria eller kontakta advokat Peter Olofsson, tel 010-1990 800

Obs! Auktionspromemorian uppdaterad 171114 kl 16.00.

Skogsbruksplan, skogskarta, avdelningsbeskrivning samt värdering, se bilagor.

Bilagor:

AuktionspromemoriaPDF
SkogskartaPDF, AvdelningsbeskrivningPDF, VärderingPDF, SkogsbruksplanPDF