Fastigheten Vilhelmina Eriksberg 1:3

Fastigheten Vilhelmina Eriksberg 1:3 utbjudes till försäljning genom offentlig auktion av advokaten Petter Hetta som förordnats till god man av Lycksele tingsrätt.

Auktion: Torsdagen den 28 september 2017 kl. 13.15
Plats: Advokatbyrån Kaiding, Kungsgatan 58, Umeå

Fastigheten Eriksberg är en skogsfatighet om 53,7 ha och enligt den skogsbruksplan som delägarna tillhandahållit utgörs fastigheten av 47,4 ha produktiv skogsmark. Lägsta pris är fastställt till 600 000 kronor.

Visning av fastigheten kommer att hållas onsdagen den 27 september 2017 på fastigheten kl. 13.00 om intresse finns.
Föranmälan krävs senast den 22 september 2017. Föranmälan sker per e-post till hampus.johansson@kaiding.se eller per telefon, 010-19 90 700

AuktionspromemoriaPDF
Bilaga 1 - Skogsbruksplan, Skogssällskapet 2016PDF
Bilaga 2 - Värdering, Skogsstyrelsen 2017PDF
Bilaga 3 - Utdrag ur fastighetsregisterPDF