Kalix Vindkraft AB och Bottenviken Vind AB

 

Kalix Vindkraft AB och Bottenviken Vind AB försattes i konkurs vid Haparanda tingsrätt 2017-06-26. Advokat Hans Andersson förordnades till konkursförvaltare.

Konkursförvaltaren utbjuder i korthet följande egendom till försäljning genom anbudsförfarande:

Två vindkraftverksparker innefattande totalt 8 st vindturbiner med tillhörande miljötillstånd och elcertifikatsrätter.

Information memorandum (IM) (eng ver)PDF

Appendix 1PDF
Appendix 2PDF
Appendix 3PDF
Appendix 4PDF
Appendix 7PDF
Appendix 8PDF
Appendix 9PDF
Appendix 10PDF
Appendix 11PDF

Kompletterande uppgifter kan fås mot begäran. Vid intresse och frågor angående försäljningsprocessen vänligen kontakta: 

Advokat Hans Andersson, tel 010-199 07 50, e-post hans.andersson@kaiding.se eller jur kand Christoffer Lundmark, tel 010-199 07 50, e-post christoffer.lundmark@kaiding.se

(eng ver)
Kalix Vindkraft AB and Bottenviken Vind AB were placed into voluntary bankruptcy by the Haparanda District Court on 26 June 2017, in conjunction with which Hans Andersson, working at Kaiding law firm, was appointed administrator.

The companies in bankruptcy have together owned and managed two wind farms located in the municipalities of Kalix and Haparanda, Sweden, comprising inter alia 8 wind turbines with valid environmental permits and rights to electrical certificates.

Information memorandum (IM) (eng ver)PDF

Appendix 1PDF
Appendix 2PDF
Appendix 3PDF
Appendix 4PDF
Appendix 7PDF
Appendix 8PDF
Appendix 9PDF
Appendix 10PDF
Appendix 11PDF

For the complete sales documentation contact:

The administrator Hans Andersson, tel 010-199 07 50, e-post hans.andersson@kaiding.se or Christoffer Lundmark, tel 010-199 07 50, e-post christoffer.lundmark@kaiding.se