Gällivare

Från och med den 1 oktober 2017 driver Karin och Magnus Müchler advokatbyrå i egen regi under namnet Advokaterna Müchler.

Ni hittar dem i samma lokaler som tidigare, Storgatan 11, och når dem på telefon: 010-480 84 50.