Försäljning

Northland

På svenska

Northland Logistics AB, Northland Resources AB och Northland Sweden AB har försatts i konkurs genom beslut av Luleå tingsrätt den 8 december 2014. Tingsrätten har utsett advokat Hans Andersson vid Advokatbyrån Kaiding som konkursförvaltare. 

En bouppteckning som utvisar vilka tillgångar och skulder som finns i respektive bolag kommer att lämnas in till Luleå tingsrätt under senare delen av mars månad 2015. Den kommer då också att läggas upp på den här sidan.

Har du frågor angående konkursen är du naturligtvis välkommen att kontakta de personer som arbetar med konkursförvaltningen. Du når oss per tfn på 010-19 90 750 eller per e-mail till northland@kaiding.se.

Klicka på ”Försäljning” om du är intresserad av att, helt eller delvis, förvärva den av konkursbolagen bedrivna verksamheten eller konkursbolagens tillgångar.

Bouppteckning Northland Resources ABPDF

Bouppteckning Northland Sweden ABPDF

Bouppteckning Northland Logistics ABPDF


In English

Northland Logistics AB, Northland Resources AB and Northland Sweden AB were declared bankrupt by the District Court of Luleå on 8 December 2014. The District Court has appointed advocate Hans Andersson at Advokatbyrån Kaiding, to act as receiver in the bankruptcy.

An estate inventory listing the existing assets and liabilities for each one of the companies will be submitted to the District Court of Luleå in the latter part of March 2015. It will also be posted on this webpage.

If you have any questions regarding the bankruptcy, please feel free to contact the persons working on this matter. You can reach us by phone on +46 (0)10-19 90 750 or by e-mail at northland@kaiding.se.

The bankruptcy of Northland Resources SE has been pronounced 2014-12-19 and that Maître Evelyne Korn has been nominated receiver http://www.barreau.lu/votre-avocat/annuaire-des-avocats/korn-evelynelänk till annan webbplats

Click “Försäljning” if you are interested in acquiring all or some of the operations carried out by the bankrupt companies or its assets.

Estate Inventory Northland Resources ABPDF

Estate Inventory Northland Sweden ABPDF

Estate Inventory Northland Logistics ABPDF


Text

Kaidings kontor
Kaidings kontor
Sök medarbetare
Jurister Administrativ personal