Nyheter

 • Konkursanbud

  Fastigheten Övertorneå Ruskola 2:16  För konkursbos räkning infordras anbud på fastigheten Övertorneå Ruskola 2:16Fastigheten är vackert belägen med älvsutsikt i Ruskola, ca. 4 km från centrala Övertorneå. Ytterligare information angående anbud och egendom erhålles i anbudsunderlagetPDF.
  Visning sker fredag den 24 augusti 2018 kl. 13.00-16.00. Fri prövningsrätt och rätt till mellanförsäljning förbehålles.Anbud tillställs Jerker Gramner via brev eller e-mail jerker.gramner@kaiding.se senast den 15 september 2018.
  Ytterligare upplysningar lämnas av Jerker Gramner på telefon 070-514 80 80 / 010-19 90 850 alternativt jerker.gramner@kaiding.se.Bilaga.
  1. Utdrag från InfoTorgs fastighetsregisterPDF
  2. BilderPDF
  3. FastighetskartaPDF
  4. ÖversiktskartaPDF
  5. Ritningar bostadsbyggnad (från arkiv)PDF
   
 • Konkursanbud

  SmartPlanes i Sverige AB  SmartPlanes i Sverige AB, 556675-3462, försattes i konkurs vid Skellefteå tingsrätt 2018-07-10. Bolaget har i förhyrda lokaler i Skellefteå bedrivit utveckling, marknadsföring och försäljning av obemannade flygplanssystem (drönare) med tillhörande applikationer för kartläggning, lantmäteri, fjärranalys och övervakning.
  Konkursboet infordrar härmed anbud på hela eller delar av rörelsen eller enskilda tillgångar. Visning av egendomen sker efter överenskommelse med konkursförvaltaren, advokat Simon Engman, simon.engman@kaiding.seFörfrågningar angående egendomen och anbudsförfarandet kan ställas till konkursförvaltaren på ovan e-postadress eller på tel 072-050 48 70.Anbud skall vara Advokatbyrån Kaiding KB, Box 385, 931 24 Skellefteå alternativt simon.engman@kaiding.se tillhanda senast måndag den 20 augusti 2018.Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja rörelsen eller delar av denna utan att anbudstiden gått ut.anbudsunderlagPDF. 
 • Anbud

  Toyota Avensis  För dödsbos räkning infordras anbud på följande egendom enligt anbudsunderlagPDF.1. Toyota Avensis 2,0, årsmodell 2008   Fordonet överlåtes i befintligt skick och dödsboet kommer att friskriva sig från allt ansvar för eventuella fel och brister. Köparen skall avhämta fordonet i Kalix. Visning kan ske på Malmströms Motors, Valhallavägen 33 i Kalix, under butikens öppettider, www.malmstrommotors.selänk till annan webbplats
  Personbilen är avställd och kan därför inte provköras under anbudstiden.
  Ytterligare upplysningar lämnas av Jerker Gramner på telefon
  070-514 80 80, 010-19 90 850 eller genom e-mail jerker.gramner@kaiding.se
  Anbud tillställs Jerker Gramner via brev eller e-mail, anbud emotses senast den 30 augusti 2018 .Bilagor:
  1. Anbudsunderlag och bilderPDF


    

 • Anbud

  Fastigheten Pajala Kaunisvaara 24:2  För dödsbos räkning infordras anbud på fastigheten Pajala Kaunisvaara 24:2, fastigheten är belägen i Kaunisvaara.Fastigheten omfattar 1 160 kvm, för mer information och närmare beskrivning av fastigheten se anbudsunderlagPDF samt bilagor.Fastigheten säljes i befintligt skick och dödsboet kommer att friskriva sig från allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten och i detta anbudsunderlag. Någon besiktning har inte genomförts och energideklaration har ännu inte upprättats.
  Fri prövningsrätt och rätt till mellanförsäljning förbehålles.Anbud tillställs Jerker Gramner via brev eller e-mail, anbud emotses senast den 31 augusti 2018 .Bilagor:
  1. Utdrag från InfoTorgets FastighetsregisterPDF
  2. BilderPDF
  3. ÖversiktskartaPDF
  4. Satellitbild över fastighetenPDF
  5. Ritningar bostadsbyggnad (från ark)PDF

    
 • Övrigt

  Fyra nya delägare på Advokatbyrån Kaiding  Advokatbyrån Kaiding har glädjen att meddela att Sara Axelsson, Frida Larsson, Robert Svedjetorp och Emma Svensson blir delägare i advokatbyrån från och med den 1 juli 2018.

  Advokatbyrån Kaiding är Norrlands största advokatbyrå med 65 medarbetare på orterna Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Östersund.

  Sara Axelsson har arbetat på byråns Luleåkontor sedan 2010 och arbetar huvudsakligen med affärsjuridiska ärenden.

  Frida Larsson har arbetat på byråns Kalixkontor sedan 2011 och arbetar huvudsakligen med humanjuridiska ärenden och tvistelösning.

  Robert Svedjetorp har arbetat på byråns Umeåkontor sedan 2013 och arbetar huvudsakligen med affärsjuridiska ärenden och tvistelösning.

  Emma Svensson har nyligen rekryterats från en annan advokatbyrå för att vara kontorschef för det kontor som Advokatbyrån Kaiding öppnar i Östersund den 1 september 2018. Emma Svensson arbetar huvudsakligen med konkurser och affärsjuridiska ärenden.

  "Vi är oerhört glada över att få in nya delägare som alla har bidragit och kommer att bidra till att vi kan leverera högkvalitativ rådgivning till våra klienter och därmed behålla vår position som Norrlands största advokatbyrå. Genom etableringen av ett Östersundskontor stärker vi den lokala närvaron i en expansiv region.", säger Hans Andersson, verkställande direktör på Advokatbyrån Kaiding.
  Pressbildöppnas i nytt fönster 
 • Övrigt

  Advokatbyrån Kaiding växer med nytt kontor  Advokatbyrån Kaiding växer ytterligare och öppnar ett kontor i Östersund. Ambitionen är att bibehålla positionen som norra Sveriges största advokatbyrå och samtidigt stärka den lokala närvaron i en expansiv region.Advokatbyrån Kaiding har sedan tidigare lokala kontor i sex städer i Norr- och Västerbotten. Enligt Hans Andersson, advokat och VD, är etableringen i Jämtlands residensstad Östersund främst en följd av en ökad efterfrågan på affärsjuridisk rådgivning i en expansiv region.Vi verkar i en allt mer komplex och rörlig affärsvärld med förvärv, expansioner, investeringar och etableringar. Det medför att det krävs förebyggande rådgivning för att undvika missförstånd, tvister och oönskade affärsrisker.Hans Andersson ser också en ökad medvetenhet hos företag. De vill ha råd som hjälper dem med den balansgång som expansion och förändring innebär.Juridiska tvister och affärsmässiga risker uppstår ofta när överenskommelser varit otydliga och parternas förväntningar skiljer sig åt. Vi har sett det många gånger och vet att det kan undvikas genom rådgivning i ett tidigt skede, säger Hans Andersson.Målsättningen är att redan från start bemanna kontoret i Östersund med tre advokater/jurister. Med Advokatbyrån Kaidings etablering i Östersund finns advokatbyrån representerad på sju orter, från Haparanda i norr
  till Östersund i söder.

 • Övrigt
  Advokatbyrån Kaiding biträder Infrea AB i samband med noteri...

  Advokatbyrån Kaiding har biträtt Infrea AB i samband med
  upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Första
  handelsdag var den 20 april 2018.
  Infrea är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential. Bolaget är för närvarande verksamt inom tre huvudsakliga affärsområden; brandsäkerhet, mark och anläggning samt infrastruktur.
Kaidings kontor kontor och medarbetare
Kaidings kontor
Sök medarbetare
Jurister Administrativ personal