Nyheter

 • Konkursutförsäljning

  Konkursutförsäljning fastigheten Kalix Ytterbyn 3:49  För konkursbos räkning infordras anbud på fastigheten Kalix Ytterbyn 3:49.Fastigheten är belägen i Kalix-Nyborg ca 8 km från Kalix, adress Ytterbyvägen 29, 952 50 Kalix-Nyborg. Ytterligare information angående anbud och egendom erhålles i anbudsunderlagetPDF.
  Fri prövningsrätt och rätt till mellanförsäljning förbehålles.Anbud tillställs Jerker Gramner via brev eller e-mail jerker.gramner@kaiding.se senast den 22 juni 2018.
  Ytterligare upplysningar lämnas av Jerker Gramner på telefon 070-514 80 80 / 010-19 90 850 alternativt jerker.gramner@kaiding.se.Bilaga.
  1. Utdrag från InfoTorgs fastighetsregisterPDF
  2. BilderPDF
  3. ÖversiktskartaPDF
  4. Ritningar bostadsbyggnad (från arkiv)PDF
 • Övrigt

  Advokatbyrån Kaiding växer med nytt kontor  Advokatbyrån Kaiding växer ytterligare och öppnar ett kontor i Östersund. Ambitionen är att bibehålla positionen som norra Sveriges största advokatbyrå och samtidigt stärka den lokala närvaron i en expansiv region.Advokatbyrån Kaiding har sedan tidigare lokala kontor i sex städer i Norr- och Västerbotten. Enligt Hans Andersson, advokat och VD, är etableringen i Jämtlands residensstad Östersund främst en följd av en ökad efterfrågan på affärsjuridisk rådgivning i en expansiv region.Vi verkar i en allt mer komplex och rörlig affärsvärld med förvärv, expansioner, investeringar och etableringar. Det medför att det krävs förebyggande rådgivning för att undvika missförstånd, tvister och oönskade affärsrisker.Hans Andersson ser också en ökad medvetenhet hos företag. De vill ha råd som hjälper dem med den balansgång som expansion och förändring innebär.Juridiska tvister och affärsmässiga risker uppstår ofta när överenskommelser varit otydliga och parternas förväntningar skiljer sig åt. Vi har sett det många gånger och vet att det kan undvikas genom rådgivning i ett tidigt skede, säger Hans Andersson.Målsättningen är att redan från start bemanna kontoret i Östersund med tre advokater/jurister. Med Advokatbyrån Kaidings etablering i Östersund finns advokatbyrån representerad på sju orter, från Haparanda i norr
  till Östersund i söder.

 • Övrigt
  Advokatbyrån Kaiding biträder Infrea AB i samband med noteri...

  Advokatbyrån Kaiding har biträtt Infrea AB i samband med
  upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Första
  handelsdag var den 20 april 2018.
  Infrea är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential. Bolaget är för närvarande verksamt inom tre huvudsakliga affärsområden; brandsäkerhet, mark och anläggning samt infrastruktur.
Kaidings kontor kontor och medarbetare
Kaidings kontor
Sök medarbetare
Jurister Administrativ personal