Advokatbyrån Kaiding biträder Infrea AB i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Advokatbyrån Kaiding har biträtt Infrea AB i samband med
upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Första
handelsdag var den 20 april 2018.

Infrea är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential. Bolaget är för närvarande verksamt inom tre huvudsakliga affärsområden; brandsäkerhet, mark och anläggning samt infrastruktur.