Fastigheten Pajala Kaunisvaara 24:2

För dödsbos räkning infordras anbud på fastigheten Pajala Kaunisvaara 24:2, fastigheten är belägen i Kaunisvaara.

Fastigheten omfattar 1 160 kvm, för mer information och närmare beskrivning av fastigheten se anbudsunderlagPDF samt bilagor.

Fastigheten säljes i befintligt skick och dödsboet kommer att friskriva sig från allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten och i detta anbudsunderlag. Någon besiktning har inte genomförts och energideklaration har ännu inte upprättats.

Fri prövningsrätt och rätt till mellanförsäljning förbehålles.

Anbud tillställs Jerker Gramner via brev eller e-mail, anbud emotses senast den 31 augusti 2018.

Bilagor:
1. Utdrag från InfoTorgets FastighetsregisterPDF
2. BilderPDF
3. ÖversiktskartaPDF
4. Satellitbild över fastighetenPDF
5. Ritningar bostadsbyggnad (från ark)PDF