Nyheter

KI Salongen AB

KI Salongen AB, 556536-2497, försattes i konkurs vid Skellefteå tingsrätt 2018-04-10 efter egen ansökan. Advokat Simon Engman vid Advokatbyrån Kaiding förordnades till konkursförvaltare.

Konkursförvaltningen efterfrågar konkreta anbud på verksamheten och tillgångarna för övertagande inom en snar framtid.

Anbud märkta "KI Salongen" ska vara Advokatbyrån Kaiding KB, Box 385, 971 24 Skellefteå, alternativt simon.engman@kaiding.se tillhanda senast kl. 12.00 måndag den 23 april 2018. För mer information se bifogad anbudsunderlagPDF.

Upplysningar om boet och anbudsförfarandet lämnas av advokat Simon Engman, telefon 072-050 48 70.

Visning av egendom sker i samråd med advokat Simon Engman.