Konkursutförsäljning

För konkursbos räkning infordras anbud på följande egendom.

1. Volvo XC 602.
2. Snöskoter, Lynx Ranger King
3. Handverktyg, tv m.m.
4. Gräsklippartraktor MCCulloch
5. Gräsklippartraktor Stiga Tornado

Ytterligare information angående anbud och egendom erhålles i anbudsunderlagetPDF.

Fri prövningsrätt och
rätt att avbryta anbudsförfarandet i förtid förbehålles

Anbud tillställs Jerker Gramner via brev eller e-mail jerker.gramner@kaiding.se senast den 25 maj 2018.

Bilaga.
1. Volvo XC 602, bilder och beskrivningPDF
2. Snöskoter, Lynx Ranger King, bilder och beskrivningPDF
3. Handverktyg, tv m.m., bilder och beskrivningPDF
4. Gräsklippartraktorer, bilder och beskrivningPDF