Konkursutförsäljning fastigheten Kalix Ytterbyn 3:49

För konkursbos räkning infordras anbud på fastigheten Kalix Ytterbyn 3:49.

Fastigheten är belägen i Kalix-Nyborg ca 8 km från Kalix, adress Ytterbyvägen 29, 952 50 Kalix-Nyborg. Ytterligare information angående anbud och egendom erhålles i anbudsunderlagetPDF.

Fri prövningsrätt och rätt till mellanförsäljning förbehålles.

Anbud tillställs Jerker Gramner via brev eller e-mail jerker.gramner@kaiding.se senast den 22 juni 2018.

Ytterligare upplysningar lämnas av Jerker Gramner på telefon 070-514 80 80 / 010-19 90 850 alternativt jerker.gramner@kaiding.se.

Bilaga.
1. Utdrag från InfoTorgs fastighetsregisterPDF
2. BilderPDF
3. ÖversiktskartaPDF
4. Ritningar bostadsbyggnad (från arkiv)PDF