Konkursutförsäljning fastigheten Övertorneå Matarengi 55:22

För konkursbos räkning infordras anbud på fastigheten Övertorneå Matarengi 55:22

Fastigheten adress är Matarengivägen 68 i Övertorneå. Ytterligare information angående anbud och egendom erhålles i anbudsunderlagetPDF.

Fri prövningsrätt och rätt att avbryta anbudsförfarandet i förtid förbehålles.

Anbud tillställs Jerker Gramner via brev eller e-mail jerker.gramner@kaiding.se senast den 23 november 2018.

Visning sker den 16 november 2018 kl. 13.00-14.00.

Ytterligare upplysningar lämnas av Jerker Gramner på telefon 070-514 80 80 / 010-19 90 850 alternativt jerker.gramner@kaiding.se.

Bilaga
1. Utdrag från fastighetsregistretPDF
2. Översiktskarta fastighetenPDF
3. Byggnadsbeskrivning sidor inkl. bilagorPDF
4. BilderPDF