SmartPlanes i Sverige AB

SmartPlanes i Sverige AB, 556675-3462, försattes i konkurs vid Skellefteå tingsrätt 2018-07-10. Bolaget har i förhyrda lokaler i Skellefteå bedrivit utveckling, marknadsföring och försäljning av obemannade flygplanssystem (drönare) med tillhörande applikationer för kartläggning, lantmäteri, fjärranalys och övervakning.

Konkursboet infordrar härmed anbud på hela eller delar av rörelsen eller enskilda tillgångar. Visning av egendomen sker efter överenskommelse med konkursförvaltaren, advokat Simon Engman, simon.engman@kaiding.se

Förfrågningar angående egendomen och anbudsförfarandet kan ställas till konkursförvaltaren på ovan e-postadress eller på tel 072-050 48 70.

Anbud skall vara Advokatbyrån Kaiding KB, Box 385, 931 24 Skellefteå alternativt simon.engman@kaiding.se tillhanda senast måndag den 20 augusti 2018.

Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja rörelsen eller delar av denna utan att anbudstiden gått ut.

anbudsunderlagPDF.