Toyota Avensis

För dödsbos räkning infordras anbud på följande egendom enligt anbudsunderlagPDF.

1. Toyota Avensis 2,0, årsmodell 2008  

Fordonet överlåtes i befintligt skick och dödsboet kommer att friskriva sig från allt ansvar för eventuella fel och brister. Köparen skall avhämta fordonet i Kalix. Visning kan ske på Malmströms Motors, Valhallavägen 33 i Kalix, under butikens öppettider, www.malmstrommotors.selänk till annan webbplats
Personbilen är avställd och kan därför inte provköras under anbudstiden.

Ytterligare upplysningar lämnas av Jerker Gramner på telefon
070-514 80 80, 010-19 90 850 eller genom e-mail jerker.gramner@kaiding.se

Anbud tillställs Jerker Gramner via brev eller e-mail, anbud emotses senast den 30 augusti 2018.

Bilagor:
1. Anbudsunderlag och bilderPDF


 

 


Text