Om Kaiding

Advokatbyrån Kaiding grundades 1956 i Skellefteå. Idag är vi Norrlands största advokatbyrå med ett 60-tal medarbetare på sju orter i Västerbotten och Norrbotten.

Vi är en fullservicebyrå. Vår erfarenhet och kompetens sträcker sig över de flesta centrala rättsområden.

Advokatbyrån Kaiding drivs enligt ”true partnership”, eller musketörs-principen som vi föredrar att kalla det. Det innebär att intäkter och kostnader fördelas lika mellan delägarna. Vi delar alltså inte bara på vinsten utan även på klientansvaret för att på bästa sätt hjälpa byråns uppdragsgivare.

Musketörsprincipen säkerställer att klientens intresse alltid kommer i första rummet. Vi samarbetar istället för att konkurrera och söker vid varje tillfälle den bäste hos oss för uppdraget.

Musketörsprincipen innebär också att vi kan satsa betydande resurser på vidareutbildning och specialisering. En snabbt föränderlig omvärld ställer höga krav på inhämtande av ny kunskap. Även detta kommer våra klienter till godo.

Kaidings kontor kontor och medarbetare
Kaidings kontor
Sök medarbetare
Jurister Administrativ personal