Familjerätt

Med familjerätt avses de rättsliga frågor som uppstår t ex vid tvister mellan makar/sambor – det kan gälla äktenskapsskillnad, barns boende, vårdnad om barn, underhållsbidrag m m. Inom familjerätten ryms även arvsfrågor.

Advokatbyrån Kaiding har många jurister med stor erfarenhet av att biträda klienter inom detta rättsområde. Vi kan t ex hjälpa till med att upprätta bouppteckningar/arvskiften, testamenten, bodelning vid separation, äktenskapsförord, samboavtal, gåvohandling m m. Vi biträder även klienter i tvister inom detta rättsområde, och tar också på oss boutredningsmannauppdrag.

Familjerätt utgör en betydande del av verksamheten vid flera av våra kontor.

Kaidings kontor kontor och medarbetare
Kaidings kontor
Sök medarbetare
Jurister Administrativ personal