Fastighets- och entreprenadrätt

Advokatbyrån Kaiding biträder vid köp och försäljning av fastigheter. Många av våra jurister har lång erfarenhet av rådgivning när det gäller fel i fastigheter, plan- och bygglagstiftning, servitut, fastighetsregleringar och hyreslagstiftning.

På entreprenadsidan erbjuder vi bl a rådgivning inför ingående av olika typer av entreprenader och i situationer då tvist uppstått.

Kaidings kontor kontor och medarbetare
Kaidings kontor
Sök medarbetare
Jurister Administrativ personal