Förvaltningsrätt

Förvaltningsrättsliga tvångsomhändertaganden (t ex LVU, LVM och LPT) kan vara ingripande åtgärder gentemot den enskilde. Hos Advokatbyrån Kaiding finns på alla kontor jurister som kan ge biträde i sådana ärenden.
Kaidings kontor kontor och medarbetare
Kaidings kontor
Sök medarbetare
Jurister Administrativ personal